Pod koniec III kwartału 2016r. pojedliśmy zlecenie jako firma podwykonawcza realizacji rozbudowy Elektrowni w Opolu – budowa 5 i 6 bloku. Zakres prac obejmuje montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Termin zakończenia projektu I kwartał 2019r.