Realizacja budowy nowej serwerowni w budynku biurowym dla klienta Motoroli. Zakres prac składał się na wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, tras korytowych dla przewodów zasilających i nisko-prądowych. Wykonanie instalacji dodatkowej do UPS. Okablowanie sieci strukturalnej cat. 7 65 000m wraz z rozszyciem pachpaneli w szafach rackowych i zakończeniem gniazd cat 6a 4 000szt.  Połączenie istniejących serwerowni z nowo wybudowaną. Czas realizacji ekstremalnie krótki czego wymagał pracy w trybie całodobowym.