Wykonanie instalacji elektrycznej na 8000m2 powierzchni biurowej dla klienta ENTERPRISE PARK budynek E. Czas realizacji ograniczony do minimum rozpoczęcie prac wrzesień zakończenie listopad. W skład instalacji wchodziło montaż tras korytowych, okablowanie siły i oświetlenia, montaż gniazd ściennych, podłogowych oraz opraw oświetleniowych. Wykonanie wszystkich połączeń wyrównawczych.