Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej i strukturalnej w szereg której wchodzi: ułożenie przewodów elektroenergetycznych,  elektroinstalacyjnych, ułożenie przewodów FTP cat 6., montaż drabin i koryt kablowych, opraw oświetlenia wew. i awaryjnego, osprzętu łączeniowego, gniazdek, łączników, przycisków, rozdzielni elektrycznych, szaf rackowych zgodnie z projektem.