Montaż urządzeń grzejnych, montaż słupów na między torze wraz z okablowaniem zasilania. Przeniesienie i podłączenie rozdzielni na międzytorze, montaż transformatorów z podłączeniem zasilań i czujników na rozjazdach, postawienie słupów oświetleniowych drogowych wraz z okablowaniem i montażem osprzętu. Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z kompletnymi pomiarami elektrycznymi. Czas realizacji 6mc.