Wykonanie instalacji elektrycznej w szereg której wchodzi: ułożenie przewodów elektroenergetycznych, elektroinstalacyjnych, montaż drabin i koryt kablowych, opraw oświetlenia wew. i awaryjnego, osprzętu łączeniowego, gniazdek, łączników, przycisków, rozdzielni elektrycznych zgodnie z projektem.